Betingelser

Betingelser herunder

Henvendelse/bestilling vedr. transportsæd skal foregå senest dagen før afsendelse i tidsrummet 09.00 til 11.30 på 60149809

HINGST 1. RATE 2. RATE VED 70 DAGE + UDLÆG TIL ATTEST er inkl. moms
Moelleaaens Golden Spirit Kr. 5000,00 kr. Kr. 550,00
Kr. Kr. Kr.
Opál Kr. 5000,00 Kr. 550,00
Kvolsbæk’s Amazing Aqua Kr. 3500,00 Kr. 3500,00 Kr. 550,00
Fürstenhof Kr. 3000,00 Kr. 5500,00 Kr. 550,00
Frostsæd Spørg

Levering af transportsæd kan finde sted på flg. adresser eller afhentes efter nærmere aftale.: Transport af sæd koster kr. 350,00 + moms pr. levering

Kl. 14.15 Kolding Dyrehospital, Eliassensvej 5, 6000 Kolding

Kl. 14.45 Hesselhøj Ridecenter, Assensvej 4, 5580 Nr. Aaby

Kl. 15.05 Højgaard Hestehospital, Rugårdsvej 696, 5462 Morud

Kl. 15.45 Nyborg, afkørsel 45. Kun efter aftale.

Kl. 16.45 Berner Olsen, Fredsgårdsvej 32, 4100 Ringsted

Kl. 17.10 Højelse Hesteklinik, Kratvej 8, 4623 Lille Skensved

Kl. 17.30 Vallensbæk Ridecenter, Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk

 • 1. rate  og attest forfalder altid ved første bedækning. * Dog skal al leverance af frostsæd være betalt forud inkl. pakning og forsendelse.
 • 2. rate forfalder automatisk ved 70 dage eller senest 1. oktober med mindre, der før foreligger en negativ drægtighedserklæring fra en dyrlæge.
 • Når hoppen opholder sig på hingstestation, så er insemination med frisk sæd inkluderet i bedækningsprisen.
 • Opstaldning kr. 95,00/døgn + moms i boks
 • Ved transportsæd skal hoppeejer endvidere lægge forsendelse til.
 • Der fremsendes max. 2 portioner sæd pr. brunst pr. hoppe. 
 • Ved manglende drægtighed i indeværende år, fås første rate året efter til  ½ pris + attest og evt. opstaldning under forudsætning af en ren biopsi på hoppen. Gælder ikke for frostsæd eller Kvolsbæk’s Amazing Aqua.
 • Ved akut sygdom forbeholdes ret til at rekvirere dyrlæge.
 • Ved konstateret drægtighed ved 70 dage, er det muligt at tegne en føl/fosterforsikring hos din hoppes forsikringsselskab, hvis du ønsker den sikring.
 • Sæd kan afhentes efter aftale eller fremsendes for hoppeejers regning.
 • Sædbokse skal returneres umiddelbart efter brug, ellers faktureres kr. 250,00 pr. boks.
 • Eksklusive Indberetning, ophold af enhver art, forsendelse og dyrlægeomkostninger.
 • Hopper tilrådes at møde med en ren tamponprøve, og vi gør hoppeejer opmærksom på, at en svaberprøve langt fra er så sikker som en vævsprøve.
 • Hopper til naturlig bedækning skal møde uden bagsko og med en ren svaberattest, ellers udtager vi svaberprøve for hoppeejers regning.
 • Hoppeejere der benytter frostsæd skal være opmærksom på, at alle omkostninger til dyrlæge, scanninger, ilægning, transport pålægges hoppeejer.
 • Kørsel med transportsæd fra hingstestation skal altid aftales forud – km takst 5,50
 • Ved manglende betaling sendes der ikke transportsæd eller bedækkes ikke yderligere, før end betaling foreligger
 • Medbring altid hoppens hestepas.
 • Opstaldningen sker for ejerens regning og risiko. Vi fraskriver os alt ansvar i tilfælde af skader, ulykker eller lign. Hoppeejer er fuldt bekendt med at hoppeejers hoppe ikke er dækket af hingstestationens forsikring.
 • Skulle hoppen i opstaldningsperioden få brug for behandling af dyrlæge, vil hingstestationen så vidt muligt indhente ejers accept inden dyrlægen tilkaldes. Viser hoppen tegn på akut livstruende sygdom eller skade, er hingstestationen uanset hvad, berettiget til, at tilkalde dyrlæge med henblik på behandling af hoppen, uden ejers forudgående accept. Udgifter hertil afholdes alene af ejer.
 • Manglende drægtighed ved brug af sæden, eller mangler ved hoppens afkom, medfører ikke, at den anvendte sæd eller insemineringsforsøget er mangelfuldt.
  Hingstestationen påtager sig ingen risiko eller ansvar for hoppens hændelige undergang, forringelse, pådragne skader eller lignende både under og efter opstaldningen, insemineringen og drægtigheden.

__________________________________________________________________________________

Hingstene Moelleaaens Golden Spirit og Moelleaaens Golden Bahama tilbyder nu ligeledes frostsæd af god kvalitet.

Pris pr. portion kr. Spørg + attest ex. omkostninger til forsendelse, ilægning og øvrige dyrlægeomkostninger. Frostsæd skal afregnes forud.

Og hoppeejer skal selv sørge for at fremskaffe kvælstofbeholder til transport af frostsæd.

_____________________________________________________________________________________


Opál kan tilbyde frostsæd 4 strå kr. spørg + attest, ex. omkostninger til forsendelse, ilægning og øvrige dyrlægeomkostninger. Frostsæd skal afregnes altid forud. Og hoppeejer skal selv sørge for at fremskaffe kvælstofbeholder til transport af frostsæd.

Opál also offers frozen semen 4 straws – ask for price + certificate, ex. costs for shipping, loading and other veterinary costs.
Frozen semen must be prepaid.
When ordering frozen semen, please note that we only sell the semen per insemination dosis. The shipping costs and the health certificate costs are to be paid by the breeder.
In order for us to be able to forward the semen, you must send us a container suitable for transportation in advance. 

_______________________________________________________________________________

Aqua  offers frozen semen 1 insemination doze at  Dkr. 5500,00/euro 735,00 + certificate, ex. costs for shipping, loading and other veterinary costs.
Frozen semen must be prepaid.

When ordering frozen semen, please note that we only sell the semen per insemination dosis. The shipping costs and the health certificate costs are to be paid by the breeder.
In order for us to be able to forward the semen, you must send us a container suitable (Dry Shipper) for transportation in advance or buy one from us price € 150+TG filling

Bei der bestellung von Tiefgefriersperma, beachten Sie bitte, dass wir verkaufen nur den Samen pro Besamungsdosis. Die Versandkosten und die Gesundheitsbescheinigung Kosten sind vom Züchter bezahlt werden. Damit wir in der Lage, den Samen zu übermitteln, um zu sein, müssen Sie uns einen geeigneten Behälter (Dry Shipper) für den Transport im Voraus senden.

Lorsque vous commandez du sperme congelé, doit s’il vous plaît noter que nous ne vendons que du sperme congelé par. inseminationsdose. Coûts d’expédition et certificat de santé payées par les propriétaires mare.

Alors que nous pouvons envoyer la semence congelée pour vous, s’il vous plaît envoyez-nous un conteneur de transport approprié (Dry Shipper) pour la semence congelée à l’avance